Σφάλμα συστήματος

Φαίνεται ότι κάτι πήγε στραβά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.


Εξυπηρέτηση πολιτών

Εξυπηρετούμε πολίτες από όλη την Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στον παρακάτω αριθμό
Δευτέρα – Παρασκευή στις 09:00 – 16:00.

+30 2541 200 220

Εξυπηρέτηση φορέων

Εξυπηρετούμε φορείς από όλη την Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στον παρακάτω αριθμό
Δευτέρα – Παρασκευή στις 09:00 – 16:00.

+30 2541 200 223

e-mail

Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε μαζί μας
στο παρακάτω e-mail

support@citibill.net

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ. ΕΠΑ 2014-2020, ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη.
ISO 9001:2015 Certified Company
ISO-14001:2015 Certified Company
ISO-27001:2013 Certified Company